Дана статистика свідчить про те, що ми вийшли на ‘режим’ самознищення, тому необхідні ТЕРМІНОВІ системні масові рішення! А це вже погіршення Екології (з відповідним впливом на людину), обмеження доступу до основних РЕСУРСІВ, для більшості населення, через їх різке скорочення та значне постійне вартісне зростання (спочатку не всі зможуть їх купувати, а потім просто на всіх, хто навіть може їх придбати, їх не вистачатиме)!

     З цією метою ми й розробили свою ‘Програму ЕОД житла’ – Екологічність (‘здоровий’ та комфортний мікроклімат проживання), Ощадність (різке зменшення РЕСУРСОспоживання), Доступність (житло для широких мас населення). А тепер все по-порядку…

     За основу візьмемо взаємопов’язану Систему замкнутого впливу ‘Людина-Житло-Природа’:

          - яке житло ми збудуємо, так воно і буде на нас впливати (здоровий комфорт чи небезпека);

        - як ми в ньому будемо споживати ресурси, такий вплив (заощадження чи виснаження) буде на навколишнє середовище;

         - як ми впливатимемо (будівництвом/забезпеченням житла та характером проживання в ньому) на Природу -так і вона ‘віддячуватиме’ нам екологією.

     Чому фокус саме на ‘Житлі’, а не на ‘Будівлях’ в цілому? Тому що саме через власне ЖИТЛО ми можемо, кожен індивідуально, вплинути на дану критичну ситуацію досить швидко та ефективно й без очікування на будь-які зовнішні фактори (держава, тенденції ринків, тощо).

      Ми в Україні маємо 2 фактори:

     (а) ‘негативний’ - корумпована влада (а це відсутність діючих державних програм та реальної підтримки), ‘одноденні’ системні забудовники (ринок будівництва житла зацікавлений лише в швидкому заробітку – ера дешевого й небезпечно-розтратного житла), інформаційний вакуум та повна антипатія (люди виснажені спланованим економічним упадком й живуть тільки сьогоденням);

      (б) ‘позитивний’ - нам доступний вже готовий ‘шлях’ провідних світових держав, що дає можливість зробити ‘революційний’ ривок в частині розвитку свого житлового фонду для досягнення сприятливої Еко-Системи ‘Людина-Житло-Природа’. Нам ніхто не в змозі завадити – це наше ПРАВО обирати житло, яке ми хочемо.

      Згадаємо 5 світових епох розвитку поняття ‘Житло’:

      (1) ‘позавчорашній день’ або етап ‘МАЙНО’ (післявоєнні часи та епохи економічних криз) – головне це мати можливість мати/придбати (майно) будь-яке, будь-де та будь якої якості. Ера масового, швидкого і дешевого будівництва, в основному, багатоквартирного міського;

         (2) ‘вчорашній день’ або етап ‘КАПІТАЛ’ (люди й країни ‘стають на ноги’) - одне житло продається щоб придбати інше, краще. Тому, забігаючи наперед, стараються брати житло, що добре продається без втрати вкладених коштів, житло як ліквідний капітал;

    (3) ‘сьогоднішній день’ або етап ‘ЕНЕРГО’ (ера економічно-енергетичних воєн за незалежність країн) -енергоресурси різко дорожчають, постає гостра потреба в енергоощадному та енергоефективному житлі/технологіях/обладнанні;

      (4) ‘завтрашній день’ або етап ‘ЕКО’ (в гонитві за ощадністю й доступністю ринок заполонили технології  та матеріали, що негативно впливають на здоров’я людини) - житло стало загрозою для життя. ‘Синдром хворого будинку’. Цінується тільки помешкання з природним мікрокліматом та забезпеченням основних фізіологічних потреб людини, яка починає думати про своє майбутнє та переміщується в тихе передмістя;

     (5) ‘післязавтрашній день’ або етап ‘ПРИРОДА’ (житло з найбільш екологічних матеріалів, виготовлених за технологіями, що завдають найменше шкоди навколишньому середовищу) - ера енергоресурсів з відновлювальних природних джерел, люди вкладають кошти в дорожче житло, як відповідальність за майбутнє своїх дітей та онуків.

     Значить необхідне житло з природним (‘здоровим’) комфортним мікрокліматом проживання та низьким рівнем побутового РЕСУРСОспоживання в ньому (з заміною класичних джерел постачання на відновлювальні), причому з використанням при його будівництві/обслуговуванні матеріалів-технологій, що завдають найменше шкоди навколишньому середовищу (як при експлуатації, так і при їх виробництві)!

    Для досягнення масштабнішого (й швидшого) ефекту, дане житло повинне бути доступним для широких мас населення (як фінансово та і технологічно), з коротким терміном реалізації/будівництва та повним аспектом Контролю-Вибору- Гарантій вкладень.

       З цією метою ми й розробили свою ‘Програму ЕОД житло’, реалізацію якої ми бачимо в трьох векторах:

         - ‘ЕОД Клуб’ - формування спільноти активних людей, які розуміють нагальність існуючої проблеми та готові взяти участь в її реалізації;

           - ’ЕОД Житло’ - типові проекти-рішення відповідного житла з повною технологічною картою;

           - ‘ЕОД Технологія’ – універсальна технологія будівництва відповідного житла (як типових так і будь-яких інших обраних людьми проектів).

    Можливості команди нашого Фонду обмежені, тому, без загального розголосу та практичної зацікавленості самими людьми, ефект впровадження даної Концепції (й, відповідно зміни існуючої критичної ситуації) буде обмежений.

    Тому,  зважте,  що  це  не  тільки  наша  ПРОБЛЕМА. Ми всі ‘в одному човні’ (якщо ‘латати’ еко-діри будуть лиш окремі особи, а решта буде просто спостерігати, то трагічний КІНЕЦЬ буде для всіх однаковий - ‘потонуть’ ВСІ)!!!

>